Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
Kultura


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

kultura

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęc prac konkursowych!

 

 

 

 

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Fundacja Instytut Działań Twórczych udostępniają "Model edukacji regionalnej dzieci w wieku szkolnym z zakresu dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków rewolucji przemysłowej w XIX i na początku XX wieku". Model został opracowany jako jeden z rezultatów zadania publicznego ”Historie u fabrykanta – zabytki, świadkowie rewolucji przemysłowej” współfinansowanego ze środków  Zarządu Województwa Łódzkiego.

 

Model do pobrania TUTAJ

W październiku i listopadzie 2013r. odbyły się 3 wycieczki dla dzieci ze szkół województwa łódzkiego w ramach projektu „Historie u Fabrykanta – zabytki, świadkowie rewolucji przemysłowej” realizowanego przez Fundację FERSO.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z wycieczki.

 

29 października na wycieczkę do Łodzi pojechała grupa 20 uczniów ze Szkoły  Podstawowej nr.1  w Konstantynowie Łódzkim.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z wycieczki.

 

Imię i Nazwisko prowadzącego: Małgorzata Bocheńska
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Maz.

Klasa: 3D

Tytuł warsztatów: "Historie u fabrykanta"

 

Opis przebiegu warsztatu:

 

Imię i Nazwisko prowadzącego: Joanna Kuba

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi
Klasa: VIa razem z dziećmi z koła historycznego (klasy IV i V)
Tytuł warsztatów: "Księży Młyn – dlaczego miasto w mieście?"

 

Opis przebiegu warsztatu:

Imię i Nazwisko prowadzącego: Mirosława Jarmuł, Elżbieta Pindych

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 14 w Łodzi
Tytuł warsztatów: "Dlaczego Księży Młyn był nazywany miastem w mieście"
Klasa: II a,  III a

 


Relacja z przebiegu warsztatu:

Imię i Nazwisko prowadzącego: Liliana Radzik
Szkoła:
Szkoła Podstawowa nr1 im.Królowej Jadwigi Konstantynów Łódzki,

Ul. Łódzka 117

Klasa: V i VI

Tytuł warsztatów: "Sto lat łódzkich tramwajów"


Opis przebiegu warsztatu:

Podkategorie

Głównym tematem naszego projektu była wielokulturowość, otwartość na inne kultury i narodowości, włączanie młodzieży i mobilizowanie do aktywnego życia obywatelskiego.  Za cel postawiliśmy sobie zwiększenie wrażliwości młodzieży na różnice międzykulturowe, a chcieliśmy to osiągnąć poprzez pokazanie kultury różnych krajów europejski i poznanie rówieśników z nich pochodzących, przełamanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących odmienności kulturowych. Istotnym elementem naszych działań było dążenie do poszerzenia świadomości przynależności młodzieży do wspólnoty europejskiej oraz aktywnej postawy w życiu codziennym.

Wartości nam przyświecające staraliśmy się kształtować poprzez uczestnictwo w kulturze oraz rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych.

 

Cele realizowaliśmy przez szereg działań:

WARSZTATY

Cykl piętnastu warsztatów w łódzkich szkołach średnich. Wszystkie zostały przeprowadzone metodami aktywizującymi i z udziałem gościa z zagranicy (wolontariusza europejskiego z Fundacji FERSO). Głównym ich celem było poznanie kultur innych krajów oraz refleksja nad problemem nietolerancji i źródłem stereotypów. Każdy z uczestników mógł na własnej skórze przekonać się, czym są stereotypy i bezpośrednio skonfrontować się z ich źródłem. Udział rówieśników z innych krajów pozwolił na poszerzenie problemu poza polskie środowisko.

KINO

Wieczory filmowe w biurze Fundacji FERSO. Na początku każdego wieczoru ogadaliśmy film związany z kulturą innych krajów europejskich i nie tyko. Film pozwolił nam zainspirować uczestników do drugiej części seansu, która opierała się na dyskusji o wielokulturowości i jej różnymi aspektach. Wraz z uczestnikami zastanawialiśmy się na ile my sami jesteśmy tolerancyjni wobec innych narodowości oraz jak widzą nas mieszkańcy innych krajów. Na każdy seansie obecny był gość z kraju, którego dotyczył oglądany film. Ponadto wolontariusze z innych krajów dzielili się swoimi refleksjami na temat właściwości Polskiej kultury i różnicach w porównaniu z ich krajami. Spotkania były urozmaicane tradycyjnym poczęstunkiem kraju, na którego temat prezentowany był film.

Świetlice środowiskowe

 

Poprzez działania w świetlicach środowiskowych staraliśmy się przekonać przebywającą tam młodzież z mniejszymi szansami, że mają równe szanse z innymi i nie muszą czuć się obywatelami drugiej kategorii. Bardzo ważnym aspektem naszych działań było wydobycie potencjału z tych młodych ludzi i wskazanie dróg do ich wykorzystania, bez obawy, że z racji środowiska, z którego pochodzą są z góry na straconej pozycji. Kolejnym bardzo ważnym aspektem było zaszczepianie w młodych ludziach poszanowania dla innych kultur poprzez demaskacje lęków i fałszywych uprzedzeń wobec inności i różnorodności kulturowej. Udział wolontariuszy europejskich w zajęciach był dużym przeżyciem dla wychowanków świetlic, z każdą chwilą śmielej i aktywniej uczestniczyli w zajęciach. Wolontariusze byli jednocześnie przykładem możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań niezależnie od tego kim się jest i skąd się pochodzi.

 

HISTORIE U FABRYKANTA – zabytki, świadkowie rewolucji przemysłowej

 

To projekt, którego głównym założeniem jest wypracowanie modelu edukacji regionalnej dzieci w wieku szkolnym zamieszkałych na terenie woj.łódzkiego  na temat ich lokalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów będących świadkami rewolucji przemysłowej w regionie łódzkim, wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego. Model regionalny zostanie w toku szkolenia przekazany 15 nauczycielom, którzy wypracują warianty lokalne modelu, odpowiednie dla lokalizacji szkół, w których uczą. Następnie przeprowadzą praktycznie dwugodzinne warsztaty, po których zweryfikowany model zostanie opisany i rozpowszechniony do wszystkich szkół podstawowych woj. łódzkiego.

Zostaną także przeprowadzone warsztaty dla dzieci, gdzie metodami  aktywizującymi będzie im przekazana wiedza o historii regionu.

15 grup dzieci weźmie udział w konkursie plastycznym na temat zabytków rewolucji przemysłowej, a nagrodą dla 3 najlepszych grup będzie wycieczka do Łodzi i zwiedzanie 3 obiektów - świadków rewolucji przemysłowej.

 

Nasze działania:

  • Szkolenie dla nauczycieli

15 nauczycieli szkół podstawowych zostanie przeszkolonych w zakresie aktywnych metod upowszechniania wśród dzieci wiedzy nt. regionalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego, będących jednocześnie „świadkami” rewolucji przemysłowej w regionie łódzkim.

  • Warsztaty dla uczniów

 

Dwugodzinne warsztaty

 

Warsztat 1. Historia rewolucji przemysłowej w regionie.

Warsztaty te poprowadzą przeszkoleni wcześniej nauczyciele, każdy w swojej szkole, co najmniej w jednej klasie. Warsztat będzie edukował dzieci nt. ich lokalnego dziedzictwa kulturowego związanego z zbytkami rewolucji przemysłowej.

 

Warsztat 2. Warsztaty tkackie – twórcze zajęcia dla dzieci.

Warsztaty te poprowadzi doświadczona edukatorka Instytutu Działań Twórczych, która  przeprowadzi zajęcia tkackie, gdzie dzieci będą miały okazję poznać podstawy tradycyjnych technik tkackich.

 

Warsztat 3. Zabawy podwórkowe sprzed 150 lat.

Warsztaty te poprowadzi doświadczona edukatorka, która przeprowadzi  tradycyjne zabawy podwórkowe (np. fajerka, wyliczanki), wplatając w nie opowieści o codziennym życiu dzieci w czasach rewolucji przemysłowej, życiu w kamienicach robotniczych i podwórkach.

 

  • Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny zostanie rozegrany pomiędzy 15 klasami objętymi projektem. Będzie on polegał na stworzeniu przez klasę wielkoformatowego kolażu z kawałeczków tkanin, przedstawiającego lokalny zabytek – świadka rewolucji przemysłowej.

  • Wycieczki po przemysłowych zabytkach Łodzi

Każda z 3 zwycięskich klas pojedzie na wycieczkę edukacyjną do Łodzi. W ramach wycieczki dzieci zwiedzą po trzy obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego - świadków rewolucji przemysłowej: Muzeum Kinematografii, Park Źródliska i Księży Młyn w Łodzi.

 

Działanie "Historii u Fabrykanta"  jest możliwe dzięki współpracy 2 podejmujących to zobowiązanie organizacji dysponujących doświadczeniem w obszarze kultury.

  • Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • Fundacja Instytut Działań Twórczych

 

Działanie jest współfinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Inicjatywa KULTURALNI W ŁODZI to projekt nawiązania współpracy oraz trwałych porozumień pomiędzy biznesem, mediami i instytucjami działającymi w sferze kultury (NGO, instytucje kultury, komercyjne inicjatywy kulturalne). Jej zadaniem jest wypracowanie modeli współpracy, otwarcie dialogu międzysektorowego oraz budowanie stałych partnerstw i porozumień zmierzających do zwiększenia atrakcyjności i poziomu oferty inicjatyw kulturalnych Województwa Łódzkiego.

DLACZEGO?

Według nas warto rozmawiać o związkach tych dziedzin, ograniczeniach i barierach w ich wzajemnych relacjach oraz o możliwościach i perspektywach ich współpracy.
Warto rozmawiać w kręgu zainteresowanych, szukać wzajemnych połączeń, wyjaśniać zasady i procesy podejmowania decyzji, mówić o motywacjach, korzyściach, partnerstwie, sposobach pozyskiwania wsparcia i przede wszystkim o wspólnej wizji kultury.

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl szkoleń:

1. 13 wrzesień 2011 - Finansowanie działalności kulturalnej: środki publiczne – inicjatywy lokalne, środki MKIDN, środki europejskie, działania komercyjne

2. 19 wrzesień 2011 Partnerstwo – współdziałanie – dobre praktyki – aspekty prawne - problematyka

3. 23 wrzesień 2011 Odpowiedzialny biznes - jak współpracować, jak pozyskać wsparcie – dobre praktyki – aspekty prawne – problematyka

4. 27 wrzesień 2011 Promocja projektów i inicjatyw a współpraca z mediami – now how – dobre praktyki – problematyka – panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń