Łódzkie Centrum Obywatelskie

Celem Łódzkiego Centrum Obywatelskiego jest efektywne, profesjonalne i dopasowane do  potrzeb wsparcie merytoryczne i techniczne dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i partnerstw  działających na obszarze Łodzi w 2012 oraz w latach kolejnych. Utworzenie Centrum zakłada współpracę wewnątrz- i miedzysektorową.

 

Działanie Centrum jest możliwe dzięki współpracy 3 podejmujących to zobowiązanie organizacji dysponujących doświadczeniem oraz odpowiednimi zasobami we wspieraniu środowiska III sektora:


- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – OPUS

-
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

-
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Aktualne informacje o działaniach Centrum publikowane są na stronie: www.lcobywatelskie.blogspot.com

 

Aktualna oferta do pobrania TUTAJ.pdf.

 

Data: 16.12.2015 w godzinach 17.00-20.00

 

Warsztat przeznaczony jest dla osób które:- poszukują nowej inspiracji w pracy projektem- mają problem z konstruowaniem. celu

- specjalnie zapraszamy osoby, które planują składać wnioski do konkursów FIO i ASOS

Program warsztatu:
- Tworzenie celu SMART- cel jako zmiana, jakiej chcemy dokonać-  jak rozpoczynać myslenie o projekcie od konstruowania celu?- jak tworzyć jasne i klarowne streszczenia do wniosków o dofinansowanie?

W związku z chęcią dostosowania oferty ŁCO do oczekiwań organizacji proponujemy dwa tematy szkoleń 14-15  listopadzie 2015. Uruchomione zostanie szkolenie na które uzbiera się grupa 16 chętnych uczestników. Można zgłosić chęć uczestnictwa w obu szkoleniach.

 

Pracujesz w organizacji lub grupie nieformalnej? Zdarza się czasem, że pracujecie metodą projektu? A może czas na złożenie wniosku o grant?

 

Zapraszamy na warsztaty 13 i 14.10.2015,godz. 17.00-20.00!

25-26 września 2015 godz. 9.00-17.00Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego  ma przyjemność zaprosić na szkolenie.Szkolenie skierowane jest dla osób współpracujących i  pracujących w organizacjach pozarządowych z Łodzi, grup nie formalnych, organizacji studenckich, lokalnych liderów, aktywnych łodzian na polu obywatelskim.

Podkategorie