Edu explorer

W dniach 22-24.03.2017 r. w Atri we Włoszech odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów projektu. Przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych z Włoch, Hiszpanii, Polski i Rumunii rozmawiali o dokonanych już działaniach w projekcie, jak również omawiali kolejne zaplanowane aktywności.

Był to również czas na spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Liceum w Atri, wymianę doświadczeń i poznanie placówki oraz okolic.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Innowacyjne praktyki dydaktyczne dla edukacji – Edu explorer”. Projekt realizowany jest przez organizację CCD Neamt z Rumunii, w partnerstwie ze szkołami z Włoch i Hiszpanii oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i Rumunii, trwa od września 2015 do września 2017.

W projekcie EDU Explorer uczestniczy ok. 150 uczniów, nauczycieli, trenerów.

 

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus +.

 

Czym jest edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna?

Jakich metod nieformalnych używać do pracy z młodzieżą?

Kim jest facylitator?

Jak wygląda edukacja nieformalna w różnych krajach Europy?

Na takie pytania odpowiadali uczestnicy szkolenia „Kurs nieformalnych metod edukacji dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą”, które odbyło się w dniach 6-10 luty 2017 r. w Leganes, niedaleko Madrytu.

Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele z Hiszpanii, Polski, Rumunii i Włoch.

Fundację FERSO reprezentowały Panie: Daria, Izabela Iwona i  Joanna z Łodzi oraz trenerka Kinga Karp.

Przez 5 dni uczestnicy  poznawali różnorodne metody pracy, dzielili się swoim doświadczeniem, dobrymi praktykami. Dokonali przeglądu ogólnoświatowej metodyki w zakresie edukacji nieformalnej, poznali nowe sposoby na integrację grup, dowiedzieli się, jak zorganizować np. „Human library”  czy pracować metodą „Forum Theatre”. Było to również czas na zaplanowanie działań dla swojej placówki.

Oprócz szkolenia, uczestnicy mieli okazję do poznania szkoły w Leganes, spotkania z jej dyrekcją oraz burmistrzem miasta.

Jak mówią uczestniczki, szkolenie stało się inspiracją do wprowadzenia nowości w ich placówkach. Szczególnie mocno spodobała im się metoda „Human library” i  „Forum theatre”. Co więcej, była to również możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych oraz wymiany informacji, pomysłów, idei na temat szkolnictwa w innych krajach europejskich. Po powrocie wszystkie Pani podzieliły się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w swoich placówkach, jak również z resztą kadry pedagogicznej zaplanowały dalsze działania.

Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Innowacyjne praktyki dydaktyczne dla edukacji – Edu explorer”. Projekt realizowany jest przez organizację CCD Neamt z Rumunii, w partnerstwie ze szkołami z Włoch i Hiszpanii oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i Rumunii, trwa od września 2015 do września 2017. W projekcie EDU Explorer uczestniczy ok. 150 uczniów, nauczycieli, trenerów.

 

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus +.

 

 W dniach 23-25 listopada 2016 r. we włoskim miasteczku Atri odbyło się spotkanie koordynatorów i reprezentantów Projektu "Edu Explorer". Przez 3 dni wspólnie ocenialiśmy dotychczasowe działania, ustalaliśmy kolejne, jak również testowaliśmy platformę internetową projektu. Nie brakowało nowych pomysłów, rozmów oraz wspólnego spędzania czasu.

Jak unowocześnić przekazywanie wiedzy? Jakie zastosować metody? Jak wygląda nauczanie w szkołach w innych krajach europejskich ?


Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukały uczestniczki szkolenia „Nowoczesne metody nauczania”, które odbyło się w dniach 5-9 września 2016  w Piatra Neamt, w Rumunii.

Fundacja FERSO została partnerem w projekcie „Innowacyjne praktyki dydaktyczne

dla edukacji – Edu explorer”.

Projekt realizowany jest przez organizację CCD Neamt z Rumunii, w partnerstwie ze

szkołami z Włoch i Hiszpanii oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i Rumunii,

trwa od września 2015 do września 2017.


Odpowiada on na zdiagnozowane wcześniej w szkołach potrzeby:

  1. rozszerzania działań edukacyjnych i pozalekcyjnych z poziomu lokalnego na ponadnarodowy,   formalny, nieformalny, do wirtualnego partnerstwa;

  2. otwartości na innowacje w edukacji europejskiej;

  3. zainteresowania uczniów z Europy procesem czytania i uczenia się przez całe życie,                     tworzenia działań formalnych i nieformalnych

  4. prowadzenia dialogu między różnymi europejskimi władzami edukacyjnymi, instytucjami                     edukacyjnymi,kształcenia zawodowego, badań edukacyjnych, organizacji pozarządowych;

  5. wymiany doświadczeń między europejskimi trenerami w zakresie edukacji, uczniami, nauczycielami  szkół średnich, młodymi pracownikami;

  6. wykonania i zastosowania w praktyce nauczania za pomocą Otwartych Zasobów Edukacyjnych– nowoczesnych, wysokiej jakości, interdyscyplinarnych, wykonanych przez nauczycieli w zespołach międzynarodowych;

  7. współpracy lokalnej i europejskiej w zakresie modernizacji procesu edukacyjnego.

Cele projektu:

- opracowanie innowacyjnych metod nauczania w dziedzinach humanistycznych, poprzez wymianę najlepszych praktyk, transferu badań i technologii,

- doskonalenie umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, cyfrowych i kulturowych nauczycieli nauk humanistycznych, nauczycieli / pracowników/ wychowawców młodzieży / dorosłych,
- rozwijanie umiejętności miękkich uczniów i młodych ludzi w zakresie wiedzy i działań                             formalnych/nieformalnych w edukacji,

- rozwój współpracy między różnymi podmiotami w sektorze edukacyjnym Europy.

W projekcie EDU Explorer uczestniczy ok. 150 uczniów, nauczycieli, trenerów.


Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus +.