Przedszkola i Szkoły Zrównoważonego Rozwoju

Wraz z końcem kwietnia 2016 roku Fundacja FERSO zakończyła realizację projektu "Przedszkola i Szkoły Zrównoważonego Rozwoju". Projekt skupił się wokół problemu niskiego poziomu partycypacji w społecznościach łódzkich placówek oświatowych poziomu przedszkoli i szkół podstawowych. Jako społeczność rozumiano dyrekcję, nauczycieli, rodziców, dzieci i inne osoby z otoczenia. Szczególne różnice w oczekiwaniach na temat współdecydowania o życiu placówki zauważono pomiędzy rodzicami, a nauczycielami. Okazało się również, że słaba jest umiejętność komunikacji i współpracy w badanych placówkach.

Zamierzeniem projektu było wsparcie grupy łódzkich placówek w wypracowaniu, przetestowaniu i udoskonaleniu standardów partycypacji w ich społecznościach.

Placówki otrzymały pomoc merytoryczną w postaci szkoleń, w tym dedykowanych warsztatów konsultacyjnych w każdej z nich, oraz wsparcia opiekuna merytorycznego. Dzięki temu społeczności zawiązały Kluby Współpracy w 3D i opracowały plany działań ekologicznych na swoim terenie – plany, które uwzględniały działanie poprzez partycypację. Następnie przeprowadzono te działania, wypromowano w ramach konkursu i poddano ewaluacji, a zespół projektu opracował publikację „Przepisy na partycypację” zbierającą wiedzę potrzebną do budowania partycypacji w społecznościach przedszkolnych i szkolnych. Doświadczenia Klubów zostały włączone do publikacji, która w lekki i przystępny sposób prowadzi przez kolejne etapy włączania rodziców i dzieci w decyzje, konsultacje i współodpowiedzialność za życie placówki. Projekt podsumowaliśmy na konferencji WSPÓŁPRACA W 3D, gdzie placówki sieci Przedszkoli i Szkół Zrównoważonego Rozwoju otrzymały certyfikaty z odznakami.

Beneficjentami projektu było 16 łódzkich placówek oświatowych oraz ich społeczności (rodzice, nauczyciele i dzieci).

Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

Do pobrania opracowane w ramach projektu:

- Raport BADANIE DOTYCZĄCE PARTYCYPACJI W ŁÓDZKICH PLACÓWKACH SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROJEKTU „Przedszkola i Szkoły Zrównoważonego Rozwoju”. Do pobrania TUTAJ

- Publikacja PRZEPISY NA PARTYCYPACJĘ Do pobrania TUTAJ

- Rekomendacje WZMACNIANIE PARTYCYPACJI W ŁÓDZKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Do pobrania TUTAJ

 

 

Publikacja

 

Fundacja FERSO z przyjemnością udostępnia publikację "Przepisy na partycypację" - poradnik partycypacji w placówkach oświatowych poziomu przedszkola i szkoły podstawowej. Opracowaliśmy publikację w formie drukowanej i PDF do samodzielnego wydruku w ramach projektu Przedszkola i Szkoły Zrównoważonego Rozwoju, który zespół Fundacji FERSO realizował od lutego 2015 r. do kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do lektury i życzymy sukcesów we współpracy w społecznościach placówek!
Publikacja do pobrania znajduję się TUTAJ

 

Konferencja "Współpraca w 3D"


Serdecznie zapraszamy placówki biorące udział w programie WSPÓŁPRACA W 3D na dedykowaną im konferencję dotyczącą partycypacji w placówkach oświatowych w dn. 27 kwietnia 2016 r. w godz. 17.00-20.00.Zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców, w szczególności osoby uczestniczące w realizacji inicjatyw ekologicznych w ramach programu WSPÓŁPRACA W 3D.Konferencja będzie miejscem, gdzie podsumujemy projekt i ekologiczne inicjatywy placówek. Ogłosimy także wyniki konkursu i rozdamy nagrody, podziękowania i certyfikaty.


Program konferencji WSPÓŁPRACA W 3D

16.30-17.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy
17.00-17.10 Przywitanie
17.10-17.20 O projekcie PRZEDSZKOLA I SZKOŁY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i programie WSPÓŁPRACA W 3D
17.20-17.35 O partycypacji i zrównoważonym rozwoju
17.35-18.10 Prezentacja inicjatyw, wręczenie certyfikatów, dyplomów i podziękowań
18.10-18.40 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
18.40-19.00 Podsumowanie
19.00-20.00 Poczęstunek, rozmowy kuluarowe

 

Organizator zapewnia wegetariański poczęstunek i materiały konferencyjne. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się pod adresem: Ośrodek 3 PIĘTRA, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71, Łódź.Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

mmmmmm

GALERIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH w konkursie internetowym
WSPÓŁPRACA W 3D

konkurs na inicjatywę ekologiczną z zastosowaniem partycypacji w placówce oświatowej.
Galeria konkursowa znajduję się tutaj:

Konkurs w ramach projektu Przedszkola i Szkoły Zrównoważonego Rozwoju realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

Projekt "Przedszkola i Szkoły Zrównoważonego Rozwoju" ma na celu utworzenie przez łódzkie społeczności szkolne i przedszkolne Klubów Zrównoważonego Rozwoju i dzięki ich działalności wprowadzenie trwałych rozwiązań partycypacyjnych w 20 łódzkich placówkach przedszkolnych i szkolnych. Nauczyciele, rodzice i uczniowie wspólnie przeprowadzą działania pro-ekologiczne na rzecz swoich społeczności i placówek, stosując wybrane przez siebie metody konsultacji, uzgadniania, komunikacji i współpracy.

 

Osią projektu jest idea zrównoważonego rozwoju, gdyż zawiera ona aspekty partycypacji, dbałości o środowisko i racjonalne zarządzanie finansami. W inicjatywę Fundacji FERSO włączył się Urząd Miasta Łodzi i jest on ważnym partnerem merytorycznym w działaniach na rzecz społeczności łódzkich placówek edukacyjnych.

 

Placówki, które utworzą Kluby Zrównoważonego Rozwoju będą miały możliwość uzyskania certyfikatów, które nada Fundacja FERSO i Urząd Miasta Łodzi. Certyfikowane placówki otrzymają odznakę „Przedszkole/Szkoła Zrównoważonego Rozwoju”.

 

Projekt uwieńczy konferencja oraz poradnik partycypacji upowszechniające ideę partycypacji, prezentujące sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki.

 

Projekt realizowany przez Fundację FERSO od 2 lutego 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Kindergartens and Schools of Sustainable Development


Participation of teachers, parents and schoolchildren in school and kindergarten life is limited, and decisions are usually taken by school authorities. The project aims at introducing in educational institutions in Łódź permanent participatory solutions, described as standards of participation. To this end, we will invite the communities of 20 educational institutions and representatives of the City Hall of Łódź to work out the standards; then the standards should be disseminated and promoted by the city.


The basis of the project will be the idea of sustainable development, combining aspects of participation, environmental care, and sound financial management. The communities of educational institutions will form 20 Sustainable Development Clubs, implementing participatory solutions through pro-environmental activities in kindergartens and schools of Łódź.


The final stage of the project will be a conference and a publication to promote the idea, solutions and good practices.KONKURS NA INICJATYWĘ EKOLOGICZNĄ Z ZASTOSOWANIEM PARTYCYPACJI W PLACÓWCE

Fundacja FERSO zaprasza łódzkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w KONKURSIE NA INICJATYWĘ EKOLOGICZNĄ Z ZASTOSOWANIEM PARTYCYPACJI W PLACÓWCE.

Więcej…
 
Zaproszenie do sieci szkół i przedszkoli - ekologia, współpraca, dobra komunikacja

WSPÓŁPRACA W 3D to program o charakterze ekologicznym, który rozwinie współpracę społeczności Waszej placówki. Przyłączcie się do sieci łódzkich przedszkoli i szkół, opracujcie plan na inicjatywę i razem działajcie na rzecz dzieci i placówki. Dobra komunikacja, współpraca, ekologia i zdrowie - o to zawsze warto zadbać! Program skierowany jest do publicznych i prywatnych przedszkoli i szkół podstawowych z Łodzi. Termin działań: wrzesień 2015 – kwiecień 2016.

Więcej…
 
Zapraszamy do udziału w łódzkim projekcie - „WSPÓŁPRACA w 3D”


Jego celem jest zwiększanie jakości działań w przedszkolach, a także szkołach podstawowych. Umożliwia on  nawiązanie dobrej współpracy zarówno między wszystkimi grupami-uczestnikami życia placówki (nauczyciele – rodzice – dzieci), jak i pomiędzy między nimi nawzajem.
Więcej…
 
EKOLOGICZNY KODEKS projektu „Przedszkola i Szkoły Zrównoważonego Rozwoju”

Ekologicznie znaczy etycznie. Dlatego w projekcie:

  1. W projekcie zrezygnowaliśmy z gadżetów – ograniczając konsumpcję ograniczamy ilość zużytej energii i zasobów, w tym wody.
  2. Używamy biodegradowalnych środków czystości.
  3. Zakupiliśmy rower dla personelu projektu – w ten sposób ograniczamy emisję CO2 ze spalania paliw kopalnych i przyczyniamy się do ochrony klimatu.
  4. Napoje i jedzenie na cele projektu kupujemy w dużych opakowaniach – mniej opakowań oznacza mniej zużytych zasobów, mniej śmieci i mniej energii potrzebnej do powtórnego przetworzenia.
  5. Artykuły spożywcze staramy się kupić u producentów lokalnych – nie popieramy transportu żywności na duże odległości, wspieramy społeczność lokalną.
  6. Publikację wydamy na eko-papierze, a ilość egzemplarzy ograniczymy do minimum udostępniając również wersję elektroniczną – mniej zużytego papieru to mniej ściętych drzew, mniej zużytej wody i energii.
  7. Segregujemy odpady, nie używamy opakowań styropianowych.
  8. W biurze oszczędzamy energię i papier.
  9. Unikamy jednorazówek: jeśli to możliwe używamy naczyń, sztućców i obrusów wielorazowych.
  10. Do serwisu kawowego kupujemy kawę  i herbatę fair trade – w ten sposób przyczyniamy się do ochrony praw producentów z krajów Globalnego Południa i ich rodzin i do sprawiedliwej zapłaty za ich pracę.

 

 
Drodzy Rodzice i Nauczyciele dzieci uczęszczających do łódzkich przedszkoli i szkół podstawowych!

Realizujemy inicjatywę społeczną mającą na celu polepszenie współpracy pomiędzy szkołami i przedszkolami, a rodzicami. Potrzebujemy Waszych opinii w tej sprawie, chcemy dowiedzieć się czego Wy potrzebujecie, aby ta współpraca była dobra.

Uprzejmie prosimy Was o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety - zajmie Wam to kilka minut, a dla nas będzie cennym źródłem informacji.

 

Więcej…