Od początku czerwca 2014 Fundacja FERSO prowadzi kolejny projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA (Region in Transition).  Tym razem projekt  Wolontariat kluczem zmian społecznych w Mołdawii ma na celu podniesienie jakości współpracy z wolontariuszami oraz rozwój idei wolontariatu poprzez podzielenie się polskim doświadczeniem z zakresu profesjonalnej współpracy z wolontariuszem oraz promocję wolontariatu w Mołdawii wśród najmłodszej grupy wiekowej.

 

Adresatami projektu są instytucje (pozarządowe i samorządowe) z Mołdawii oraz młodzież i dzieci do 16 r.ż. Projekt zakłada a) szkolenie w Polsce, które ma dostarczyć koordynatorom wolontariatu narzędzi do stworzenia indywidualnych, rocznych programów współpracy z wolontariuszami oraz, przede wszystkim, pokazać w praktyce i na przykładach, jak taka współpraca wygląda. Po przeprowadzonym szkoleniu, uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić 15 spotkań dotyczących wolontariatu w czasie odbywającego się w lipcu Narodowego Tygodnia Zdrowia oraz przeprowadzić 15 warsztatów dla uczniów kiszyniowskich szkół we wrześniu i październiku 2014. Dodatkowo, trenerzy z organizacji partnerskiej TDV, po szkoleniu w Polsce, przeszkolą 20 wolontariuszy, którzy następnie swoją wiedzą podzielą się z młodzieżą przebywającą na obozach letnich również w ramach Narodowego Tygodnia Zdrowia. W ten sposób idea wolontariatu dotrze do znaczącej liczby młodych osób, które po ukończeniu 16 r.ż. będą mogły zostać wolontariuszami.

 

Projekt został sfinansowany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji