Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego składa podziękowania Anicie Grosiak- uczestniczce projektu pn.:  „Tu jestem! Plastyk skuteczny na rynku pracy” dedykowanego uczniom Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi za projekt  dwóch wizytówek dla koordynatorów regionalnych w projekcie Klubu Integracji Społecznej Szansa działających na terenie Głowna i Ozorkowa. Wizytówki te są używane zarówno jako reklama wizualna, (pozostawione w Urzędach Pracy, w Domach kultury, Bibliotekach, Urzędach Miejskich), jak i wykorzystywane w tradycyjny sposób.

 

 

 

Projekt "Tu jestem! Plastyk skuteczny na rynku pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"