Młodzież w działaniuwielocoolturowa

 

15 lutego w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi odbyła się konferencja "wieloCOOLturowa ŁÓDŹ" - praktyka i rezultaty projektu Inicjatywy Młodzieżowej w ramach programu ?Młodzież w działaniu?.

 

 

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie rezultatów i dobrych praktyk związanych z realizacją projektu "wieloCOOLturowa ŁÓDŹ". Tematem projektu była wielokulturowość, otwartość na inne kultury i narodowości, włączanie młodzieży i mobilizowanie do aktywnego życia obywatelskiego.

Uczestnicy dowiedzieli się o założeniach projektu, sposobie jego realizacji oraz oczywiście o programie ?Młodzież w działaniu?. Dodatkową atrakcją konferencji była możliwość zapoznania się z wolontariuszami europejskimi, którzy z wielką ochotą udzielali odpowiedzi na pytania młodzieży.

Największe grono odbiorców konferencji stanowili uczniowie szkół średnich wraz z opiekunami. Ponadto zjawili się reprezentanci łódzkich bibliotek oraz organizacji pozarządowych.

 

evs ludzie grupa inicjatywna

 

Konferencja sfinansowana w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ?Młodzież w działaniu? ? Akcja 1.2.