Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
Wprowadzenie nt. edukacji osób dorosłych


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

W naszych działaniach opieramy się na definicji UNESCO opisującej czym jest edukacja osób dorosłych:


Edukacja dorosłych to całokształt nieformalnych i formalnych procesów kształcenia, będących przedłużeniem lub uzupełnieniem wykształcenia zdobytego w szkole, ale także szeroko pojęte kształcenie praktyczne, dzięki któremu osoby dorosłe zawdzięczają rozwijanie swoich umiejętności, zdobywanie wiedzy, doskonalenie zawodowych kwalifikacji czy również nabywanie nowych umiejętności i wzbogacanie osobistego życia, jak również możliwości brania czynnego udziału w ekonomicznym, socjalnym, i kulturalnym rozwoju społeczeństw.


POZAFORMALNA EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH

Kształcenie dorosłych, które odbywa się poza formalnym systemem edukacji, wspiera uzyskiwanie kluczowych kompetencji z punktu widzenia poprawy zdolności zatrudnienia i mobilności na współczesnym rynku pracy, wzmacnia także integrację społeczną. Bardzo ważne jest podnoszenie ogólnego poziomu umiejętności wśród osób dorosłych poprzez dostęp do coraz bardziej rozbudowanej oferty lepszych możliwości kształcenia przez całe dorosłe życie. Fundacja FERSO, świadoma wyzwań nowoczesności, angażuje się w edukację osób dorosłych, działając na rzecz wolontariatu osób dorosłych (w tym seniorów) oraz ich pozaformalne i nieformalne kształcenie.


W wymiarze międzynarodowym wspiera nas w tych przedsięwzięciach program Grundtvig, dotyczący szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych. Skierowany jest on do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła już edukację formalną w szkole i ew. ukończyła studia wyższe, niezależnie od tego, czy otrzymała czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Korzystamy ponadto ze środków programu "Młodzież w działaniu" skierowanego do "młodych dorosłych" (18-30 r.ż.) oraz pracowników młodzieżowych, a także programu "Europa dla obywateli", wspierającego międzykulturowe kompetencje osób dorosłych.Informacje zawarte w tekście pochodzą z oficjalnej strony programu Grundtvig www.grundtvig.pl oraz strony projektu MATES  promującego dialog międzygeneracyjny www.matesproject.eu.Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony Fundacji FERSO w celu poznania naszej edukacyjnej oferty, szczególnie zakładki Program Grundtvig.