2015

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO zaprasza na szkolenie dotyczące wykorzystywania metod coachingowych w pracy z grupami młodzieży oraz wolontariuszy (w ramach programu Młodzież w Działaniu, Erasmus+ i innych).


Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie znajomości oraz umiejętności wykorzystywania narzędzi stosowanych w coachingu. Poznają techniki efektywnej komunikacji, tworzenia pytań wspierających. Nauczą się jak wspierać, a nie dawać gotowe odpowiedzi, jak wspólnie podejmować decyzje.

 

Dziękujemy za udział w wyjątkowych warsztatach!

W związku z realizacją przez Fundację Instytut Działań Twórczych wraz z Urzędem Miasta Łodzi projektu „Nie peniaj, zmieniaj!” ogłaszamy otwarty nabór do zespołów roboczych ds. opracowania założeń do polityki młodzieżowej dotyczącej obszaru partycypacji , kultury i edukacji młodzieży. Zapraszamy organizacje z Łodzi, działające w obszarze młodzieży.