Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO oraz Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję „Bliżej Europy - wolontariat europejski w Łodzi” .