Dziecięce Święto Wody

W ramach programu całorocznej edukacji artystyczno-ekologicznej "Mój Zielony Świat" Fundacja FERSO, Poleski Ośrodek Sztuki, Greenway, Nowa Szkoła Sp.z.o.o., Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Łodzi zapraszają dzieci w wieku 5-10 lat na warsztaty Dziecięce Święto Wody.

Przeczytaj więcej o warsztatach Dziecięce Święto Wody.