Co się dzieje: Scenki dramowe, rozmowa, wsłuchiwanie się w nastrój muzyki i opisanie powstałych emocji oraz

przełożenie ich na dzieło plastyczne (collage z liści (jesień) lub z materiałów naturalnych filc, płótno itp.),

prezentacja przygotowanych materiałów, zdjęć z twarzami wyrażającymi różne emocje, zadawanie pytań,

praca z ciałem, wyrażanie się za pomocą gestu.

Cel edukacyjny: warsztat ma na celu uwrażliwienie dzieci na emocje swoje i innych poprzez postawienie pytań:

Czy inspiruje mnie muzyka? Obraz? Czy potrafię powiedzieć co właśnie czuję?

Jaki mam dziś nastrój i czy potrafię go opisać?

Dla kogo: 5 -10 lat.

czas trwania: ok.60 min.
miejsce: (placówka)

 

Emocje